Generációs sokszínűség a munkaerőpiacon

Avagy, milyen generációba tartoznak a kollégáim?

Napjainkban négy generáció egyszerre van jelen a munkaerőpiacon – az 1940–1965 között született baby boomer-ek; a jelenlegi 40-50-es korosztályba tartozó X-generációsok; az 1980-1995 között született Y-generáció tagjai; valamint a legfiatalabbak és legfrissebb belépők, a húszas éveikben járó Z-generáció tagjai. Ez a fajta korból adódó diverzitás sok esetben okozhat nehézséget a munkáltatók számára, hiszen nehezebb összehangolni a működést, de ezzel egy időben számos előnyt is kovácsolhatunk a helyzetből.

Egyet hátrébb lépve, nagyvonalakban nézzünk rá, és értsük meg jobban a generációk hátterét. A különbségek forrását nagymértékben hordozza magában az a tény, hogy a világ, amiben felnőttek egészen más volt. 1940 és 2022 között elképesztő változások és fejlődések mentek végbe a világban, a gazdaságban, társadalmi szinten és a munkaerőpiacon is. A környezet által megélt tapasztalatok kihatnak az értékrendre, a szokásokra, a hitre, és a habitusra egyaránt.

Ezek a széleskörben megjelenő korosztálybeli különbségek előjönnek a munkahelyi környezetben is, hiszen eltérő igényekkel, elvárásokkal, gondolkodással, ismeretekkel érkeznek. Egészen már tényezők motiválják őket, különböző kommunikációs stílust igényelnek, és teljesen más a csapatban betöltött szerepük is. Azonban mindegyik generáció értékes és egyedi kompetenciákkal, munkamorállal, készségekkel rendelkezik. Mindezek vezethetnek konfliktusokhoz, nehezebb együttműködéshez, kommunikációs problémákhoz, de a sokszínűségből és a különböző kompetenciákból előny és versenyképesség is kovácsolható. Egy támogató és fejlesztő munkahelyi kultúrában minden generáció meg tudja találni a helyét, és képviselni tudja az értékeit.

A generációs sokszínűség előnyei a munkahelyen és a csapatban

Tudásátadás, a készségek széles tára: A különböző generációk képviselői eltérő készségekkel, ismeretekkel és jártasságokkal érkeznek a munkahelyre, ezért nagyon jól ki tudják egészíteni egymást. A többgenerációs szervezetekben fejlesztő hatása lehet annak, ha az idősebb generáció képviselői megosztják a hatalmas tudásukat és tapasztalatukat, míg a fiatalabb korosztály segít a rohamosan fejlődő digitalizációhoz kapcsolódó fogékonyságával és tudásával.  Mindezek által nem csak a készségek fejlődnek, hanem a csapaton belüli kommunikáció és az együttműködés is erősödik.

Eltérő nézőpontok behozása: Az eltérő társadalmi hátterük hatására más rugóra jár az agyuk ezáltal szélesítve a csapaton belüli látókört, ami hasznos ötleteket szülhet. A cég versenyképessége is növelhető azáltal, hogy többféle perspektívából és érdeklődésből nézünk rá a döntéseinkre, a stratégiánkra.

Innováció: A sokszínű megközelítések alkalmazása jó eséllyel nagy változásokra és újításokra képes.

De hogyan erősíthetjük a különböző generációk együttműködését a gyakorlatban?

Hasonlóságok megkeresése, hangsúlyozása: Egyészen biztos, hogy az említett eltérések mellett rengeteg kapcsolódási pontot találhatnak az eltérő generációk képviselői. Ezekre koncentráljunk, keressük meg a közös fejlődési lehetőséget és a célokat, ne az eltérésekre fektessük a hangsúlyt. Adjunk keretet és lehetőséget ezeknek a megtalálására.

Erősségek kiaknázása: Teremtsünk alkalmat a kapcsolódásra és a tudásmegosztásra. A senior, sokat látott vezetők kiváló mentorai lehetnek az éppen csak most csatlakozó fiataloknak a csapaton belül. Az Y és Z generáció tagjai pedig a fiatalos lendületet, a motiváltságot képviselve hozhatnak színt és energiát a csapatba, illetve a digitális készségeiket is megosztva. Figyeljünk erre tudatosan, hogy minden tábor behozhassa és megoszthassa a saját erőforrásait.

És ha már a tudásátadásról és a generációkról írtuk ezt a cikket, akkor érdemes ránézned a Tudásbarát Szervezet pályázatára is, amelyet a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal közösen, a Kurázsi Konzorcium keretében hirdettünk meg Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben – jó gyakorlatok címmel.  A pályázat jelentkezési határidejét meghosszabbítottuk, így 2023. február 26-ig van lehetőség leadni a pályázati anyagot.

Amennyiben a tanuló szervezetkről szeretnél egy kicsit többet megtudni, akkor nézd meg Gyulay Tibor rövid előadását itt!