Szeretnél te is tanuló szervezet lenni? A fejlődés 4 alapelve! 3. rész

Az elöző cikkünkben a tanuló szervezetek építő köveiről írtunk egy Harvard Business Review cikk nyomán. Szervezeti kutatások kimutattak három olyan nagy építőkövet, amelyek nagyon fontosak a tanulás szempontjából, ezeket itt és itt olvashatjátok el, ha lemaradtatok róla.

Az előrelépés négy alapelve a fejlődni kívánó cégek számára

A felmérés fejlesztése, tesztelése és megvalósítása során szerzett tapasztalatok számos további betekintést nyújtottak a tanuló szervezetek fejlesztésére törekvő vezetők számára. Ezeket most megosztjuk veletek.

A vezetés önmagában nem elegendő

A következő viselkedéssel – nyitott kérdések, aktív hallgatás, többféle lehetőség mérlegelése és az egymással ellentétes nézőpontok elfogadása – a vezetők valószínűleg elősegítik a jobb tanulást. A tanulásorientált vezetői magatartás azonban önmagában nem elegendő, a tanuláshoz a szervezet kulturális és folyamati dimenzióiban is célzottabb beavatkozásra van szükség. A felmérés kérdéseire kapott válaszok alapján több tucat szervezetet tanulmányoztak behatóan, majd négy különböző méretű, telephelyű és küldetésű cégnél alkalmazták az eszközt. Mind a négyen magasabb pontszámot értek el a tanulási vezetésben, mint a konkrét tanulási folyamatokban vagy a támogató tanulási környezetben. Ez azt sugallja, hogy a formális tanulási folyamatok bevezetése és a támogató tanulási környezet kialakítása a vezetői magatartás módosításán túlmutató lépéseket igényel.

A szervezetek nem monolitikusak

A vezetőknek érzékenynek kell lenniük az osztályok folyamati és viselkedésbeli különbségeire, miközben tanuló szervezetek felépítésére törekszenek. A csoportok fókuszban vagy tanulási érettségben eltérőek lehet. A menedzsereknek különösen érzékenynek kell lenniük a helyi tanulási kultúrákra, amelyek egységenként nagyon változatosak lehetnek. Például az orvosi hibák tanulmányozása során jelentős különbségeket dokumentáltak a jelentett hibák arányában ugyanazon kórház ápolási osztályai között, tükrözve az osztályvezetők által megállapított normák és viselkedésbeli eltéréseket. A legtöbb környezetben a tanuló szervezet felépítésére szolgáló, mindenkire érvényes stratégia valószínűleg nem lesz sikeres.

..

A menedzsereknek különösen érzékenynek kell lenniük a helyi tanulási kultúrákra, amelyek egységenként nagyon eltérőek lehetnek.

Összehasonlítás a teljesítményben egy kritikus pont

Ha egy szervezet a folyamatok egy bizonyos területén magas pontszámot ér el, még nem teszi ezt a területet versenyelőny forrásává. Meglepő módon a vizsgált szervezetek többsége ugyanazokat a területeket jelölte meg erősségeként. Az „új ötletekre való nyitottság” és az „oktatás és képzés” szinte általánosan magasabb pontszámot ért el, mint más tulajdonságok vagy kategóriák, valószínűleg azért, mert nyilvánvalóan kapcsolódnak a szervezeti fejlődéshez és a személyes fejlődéshez. A magas pontszám ezért korlátozott információt közöl a teljesítményről. A kritikus tanulási attribútumok legfontosabb pontszámai relatívak – hogyan viszonyul a szervezet a versenytársakhoz vagy a benchmark adatokhoz.

A tanulás többdimenziós

Elemzésünk azt sugallja, hogy a tanuló szervezet minden építőköve (környezet, folyamatok és vezetői magatartások) maga is többdimenziós, és ezek az elemek különböző megközelítésekre reagálnak. Különféle módon javíthatjuk a tanulást egy szervezetben, attól függően, hogy melyik alkomponenst helyezzük előtérbe. Például amikor a tanulási környezet javításáról van szó, az egyik vállalat a pszichológiai biztonságra, a másik pedig a gondolkodási időre szeretne összpontosítani. A menedzsereknek megfontoltnak kell lenniük a változtatás eszközeinek kiválasztásakor, és átfogóan kell gondolkodniuk a rendelkezésre álló lehetőségekről.

És ha nem volt elég a tanulásból, akkor hallgasd meg Gyulay Tibor tanuló szervezetekről című videoját.